Aktivní reklama s pohybem, otáčením nebo efekty

Vyrobíme pro Vás pohyblivou nebo animovanou reklamu ve variantách:

 • Pohyblivé části 3D plastické nebo 2D ploché reklamy
 • Celý se pohybující plastický 3D nebo plochý 2D prvek
 • Plastické 3D a ploché 2D reklamy se světelným efektem
 • Plastické nebo ploché 2D prvky v kombinaci pohybu a světelného efektu

Aktivní pohyblivé prvky:

Aktivní pohyblivé části 3D plastické reklamy 3D prvku nebo 2D reklamy vyrábíme s kvalitními pohonnými jednotkami s možností programování celé řady parametrů jako je:

 • délka pohybu
 • rychlost pohybu
 • směr a tvar pohybu

Nabízíme jak krátkodobé, tak dlouhodobě funkční pohyblivé 3D plastické nebo 2D prvky s kvalitním přenosem pohybu.

Animované světelné prvky:

Aktivní světelné efekty na 3D a 2D reklamách nebo reklamních prvcích vytváříme programováním kvalitní LED technologie rozmístěné dle potřeby. U animovaných světelných efektů ovládáme:

 • intenzitu svitu konkrétní části 3D nebo 2D animovaného prvku
 • barevnost světelného efektu
 • pořadí rozsvěcení jednotlivých částí animované reklamy
 • délku světelného prvku intervalů svícení nebo zhasnutí

Světelné animované 3D a 2D reklamy a prvky kombinujeme také s pohyblivými aktivními prvky.