Totemy, pylony světelné a nesvětelné

Vyrábíme a montujeme reklamní totemy, pylony a věže v základním rozdělení:

 • celkově prosvětlené LED technologií
 • nesvětelné
 • prosvětlené LED technologií jen z části (logo, informační část)
 • nasvětlené LED reflektory

Zajišťujeme stavební povolení pro stavbu reklamních totemů, pylonů a věží včetně:

 • statického posudku
 • projektové dokumentace
 • světelné studie
 • posouzení vlivu stavby
 • revize

Nejčastěji reklamní totemy, pylony a věže vyrábíme a montujeme:

 • do příjezdů k obchodním centrům
 • ke vstupům do firemních areálů
 • k čerpacím stanicím
 • do dalších lokalit s potřebou označení a navigace

Tvar půdorysu a výšku reklamních totemů a pylonů určujeme dle potřeby lokality a logiky provozu, často je ale dáno již projektem. Nejčastěji půdorysně:

 • čtvercový půdory
 • trojúhelníkový půdory
 • půdorys plochý obdélník
 • půdorys obdélník s čočkovitým vyboulením čelních stran

U reklamního pylonu lze používat jen jednu stranu, dvě protilehlé strany nebo všechny strany.

Reklamní totemy, pylony a věže dodáváme:

 • s betonovým základem a ocelovým protikusem
 • bez betonového základu, jen s ocelovým protikusem
 • nadzemní část reklamního totemu bez základové části

Kotvení realizujeme také na chemickou maltu do stávajícího nosného podloží. Konstrukčně reklamní totemy, pylony a věže řešíme vnitřní hliníkovou nebo ocelovou konstrukcí s povrchovou úpravou zinek popřípadě nástřik. Opláštění reklamních pylonů nejčastěji řešíme akryláty, polykarbonáty, PET-G, kompozity, Al plechy, FeZn plechy a dalšími vhodnými materiály. Prosvětlení reklamních totemů dodáváme ve kvalitní LED technologii.