Profesionální instalace

Zajistíme stavební povolení pro reklamní zařízení

Vypracujeme dokumentaci:

 • statický posudek
 • výkresovou část dokumentace
 • projekt elektro
 • posouzení vlivu stavby
 • světelnou studii
 • revizi
 • další dokumentaci dle požadavků stavebního úřadu

Nabízíme profesionální montáž veškerých reklamních zařízení několika způsoby:

 • výšková profesionální instalace pomocí vlastní montážní plošiny do výšky 18 m
 • výšková instalace s využitím pronájmu montážní plošiny vyššího dosahu
 • profesionální horolezecká instalace včetně zvedací horolezecké techniky
 • Montáže z mobilního lešení do výšky 7,5 m
 • zajištění pevného lešení pro potřeby výškové instalace nebo reklamní malby
 • profesionální montáže z výškových žebříků do výšky 9 m
 • veškeré další vhodné způsoby dle potřeby

Reklamní zařízení montujeme na:

 • skleněné stěny budov
 • stěny s keramickým obkladem
 • stěny s provětrávaným keramickým obkladem
 • stěny pláštěné kompozity
 • zateplené fasády
 • standartní zdivo z veškerých zdících systémů
 • betonové monolity
 • SDK příčky
 • ocelové konstrukce stavební
 • konstrukce mostní
 • jiné nosné prvky