Panely, tabule světelné a nesvětelné

Vyrábíme a instalujeme reklamní panely a reklamní tabule ve formě:

 • světelné
 • nesvětelné

Pohledovou plochu u světelných reklamních panelů dodáváme:

 • akrylát polepený folií, spíše pro menší formáty
 • vypnutý digitálně potištěný backlite banner pro velkoplošné panely
 • kompozit nebo Al plech s profrézovanými znaky, svítí profrézované části podložené akrylátem
 • silný akrylát s nafrézovanými obrysy loga a písma, nasvícení je do hrany z boku, svítí obrysy
 • kombinace zmíněných variant čelní pohledové plochy reklamních tabulí a panelů

Pohledovou plochu u nesvětelných panelů a tabulí nabízíme z kompozitů, Al a FeZn plechů, akrylátů, polykarbonátů, PET-G, PVC a dalších materiálů. Vnitřní konstrukce je převážně svařovaný hliník.

Boky světelných panelů:

 • napínací Al profily pro backlite banner
 • nasouvací Al profily pro deskové varianty pohledové plochy

Prosvětlení panelů kvalitní LED technologií:

 • ze zadní strany u standartní hloubky light boxu
 • z boků u tenkých variant provedení reklamy

Panely a tabule často doplňujeme o:

 • vystupující frézované nebo laserované písmo a znaky z akrylátu
 • předsazený 3D nebo 2D nápis světelný nebo nesvětelný
 • plastické tvarované 3D prvky

<a href="../../../glr/panely-tabule/img_0237.